FAQ

Hieronder, de FAQ.

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin vermeld staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij de rechtmatige erfgenamen zijn en daarmee recht hebben op het saldo wat er nog op de rekeningen staat. Zonder een verklaring van erfrecht kunnen banken in veel gevallen het saldo wat er op de rekening van de overledene staat niet uitkeren aan de nabestaanden

De kosten van een verklaring van erfrecht verschillen per notaris. De tarieven voor een verklaring van erfrecht zijn voor notarissen vrij. Een notaris mag dus zelf weten welke prijs hij aan het opmaken en passeren van een verklaring van erfrecht hangt. Akteportaal Nederland rekent voor een verklaring van erfrecht €450 euro. Het gaat hierbij om een all-in prijs, zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. €450 euro voor standaard 2 erfgenamen.

Een verklaring van erfrecht is nodig wanneer er geen langstlevende partner zoals een echtgenoot/echtgenote of een geregistreerde partner is en als er sprake is van meer dan een erfgenaam of een saldo op rekening van meer dan €100.000 euro. Tevens zal de bank u om een verklaring van erfrecht vragen voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en belastingteruggaven ten name van de overledene of in andere complexe situaties. Zit u in een complexe situatie en weet u niet of u een verklaring van erfrecht moet aanvragen. Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze Akteportaal adviseurs.

Het is voor de verklaring van erfrecht niet noodzakelijk om op het kantoor van de notaris te verschijnen. De  notaris maakt een conceptakte op deze wordt naar alle erfgenamen of de gemachtigde opgestuurd, met de mogelijkheid om nog aanpassingen door te geven. Na het voldoen van de betaling krijgt u vervolgens de definitieve verklaring van erfrecht thuis met het verzoek deze te ondertekenen en vervolgens wederom retour te zenden. Vervolgens ondertekend de notaris de verklaring van erfrecht en zendt u de definitieve versie. 

Alle bezittingen van de overledene gaan bij het overlijden over op de rechtmatige erfgenamen. De erfgenamen zijn samen bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. In sommige gevallen kan dit erg onpraktisch zijn, omdat dit betekend dat alle erfgenamen steeds hun handtekening moeten zetten. In sommige gevallen kiezen de gezamenlijke erfgenamen er daarom voor om volmacht te geven aan een derde partij die de nalatenschap af te wikkelen of ze geven volmacht aan één van de nabestaanden. De volmacht kan ook de verklaring van erfrecht tekenen. 

Om een verklaring van erfrecht aan te vragen voert u eerst een aantal basisgegevens in de online formulieren van Akteportaal in. Vervolgens zal de dichtstbijzijnde Akteportaal notaris contact met u opnemen. Voor het op laten maken van de verklaring van erfrecht is de notaris een aantal gegevens en documenten nodig. Deze worden aangevraagd door de desbetreffende notaris. Koopovereenkomst

Wanneer u tot een overeenstemming bent gekomen met de verkopende partij en besloten hebt om een woning te kopen, worden alle voorwaarden van de koop vastgelegd in een koopovereenkomst. Er staat in de koopovereenkomst ook de ontbindende voorwaarden en de roerende zaken. Bij roerende zaken moet u denken aan gordijnen zonneschermen etcetera die ook bij de verkoop inzitten. Hierbij staat voor welke prijs deze roerende zaken verkocht zijn. Alle aanvullende afspraken staan in de koopovereenkomst.

De kosten van een koopovereenkomst verschillen per notariskantoor. Akteportaal Nederland rekent voor de koopovereenkomst een all-in tarief zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Vraag een vrijbijvende offerte aan.

Bij de koop of verkoop van een woning is het verstandig om dit vast te leggen bij de notaris. In veel gevallen is het zelfs verplicht om de koop schriftelijk vast te leggen, een mondelinge overeenkomst is namelijk sindsdien niet meer geldig. U dient dus bijna altijd bij de koop of verkoop van een huis een koopovereenkomst laten opmaken. 

Het ondertekenen van de koopovereenkomst is verplicht. Dit kan bij de notaris op kantoor. Beide partijen tekenen hier de koopovereenkomst. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft u drie dagen bedenktijd. In deze drie dagen bedenktijd kunt u zich nog zonder opgaaf van reden uit de koop stappen. 

De voorlopige koopovereenkomst wordt in veel gevallen opgemaakt door de makelaar en vervolgens gecontroleerd en aangevuld door de notaris. Bij Akteportaal Nederland is het echter ook mogelijk dat de notaris de complete koopovereenkomst opmaakt. U kunt bij Akteportaal Nederland een koopovereenkomst aanvragen door de onlineformulieren op de pagina koopovereenkomst in te vullen. De dichtstbijzijnde Akteportaal notaris neemt dan binnen 48 uur contact op met u en handelt samen met u de aanvraag af.